توبه ی زنی که زنا انجام داده بود‼️ – رسانه ی سنت ویدئو

😔توبه ی زنی که زنا انجام داده بود‼️
📣بسیار زیبا تاثیرگزار
🌸 پیشنهاد ویژه سایت
____🍃🌟🌸🍃___

فضیلت و برکات توبه در زندگی انسان

توبه ی زنی که زنا انجام داده بود‼️
توبه در زندگی انسان تاثیر بسیار زیادی دارد؛ چرا که لحظه لحظه های زندگی او را تحت تاثیر مستقیم خود دارد.
آثار و برکات توبه در زندگی
یکی از زیبایی های اسلام، توبه است.
 توبه به معنای امکان بازگشت از گناه و پاک شدن دوباره است به گونه ای که دوباره متولد و زاده شده است.
 توبه بذرهای امید را در دل های گنهکاران می کارد و افسردگی و نومیدی را از انسان می گیرد و او را برای بازسازی مسیر و حرکت رو به جلو و رشدی آماده می سازد.نوشتن رپورتاژ

نوشتن رپورتاژ

توبه در اسلام واجب است و از هر انسانی خواسته شده که از مسیر گمراهی و گناه به سوی خدا بازگردند و از فرصت کوتاه عمر برای خوشبختی و سعادت ابدی بهره گیرند.
خداوند توبه پذیر است و هر گناهی را در هر درجه ای باشد تا پیش از مرگ می پذیرد.
البته درهای توبه با کشف الغطاء و برطرف شدن پرده ها در هنگامه احتضار و پس از آن بسته می شود.
پس تا پیش از احتضار و مرگ، به این دستاویز استوار الهی بیاویزیم و توبه کرده و راه راستی را بپیماییم.
توبه در زندگی انسان تاثیر بسیار زیادی دارد؛ چرا که لحظه لحظه های زندگی او را تحت تاثیر مستقیم خود دارد.
خداوند به هر انسانی تا دم مرگ و هنگامه احتضار،
این امکان را داده است تا از گناهان خویش توبه کند و بدی ها و زشتی های گناه را جبران کند و از آثار و تاثیرات دنیوی و اخروی آن رهایی یابد.
توبه ی زنی که زنا انجام داده بود‼️
توبه یکی از زیبایی های اسلام است
آثار و برکات توبه
توبه هرگاه حقیقی و واقعی باشد، و از اعماق جان برخیزد و جامع شرایط باشد، به یقین مقبول درگاه خدا می شود، و آثار و برکاتش نمایان می گردد.
شخص توبه کار پیوسته در فکر جبران گذشته است، و از آنچه از نافرمانی ها و عصیان از او سر زده نادم و پشیمان است.
توبه کاران واقعی، خود را از مجالس گناه دور می دارند واز عواملی که گناه را وسوسه و تداعی می کند، بر حذر می باشند .
توبه کاران خود را در پیشگاه خدا شرمنده می بینند، و همواره درصدد کسب رضای اوهستند.
با این علائمی که گفته شد توبه کنندگان حقیقی را از تظاهرکنندگان به توبه بخوبی می توان شناخت.
بعضی از مفسران در تفسیر آیه شریفه
«یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا؛ 
ای کسانی که ایمان آورده اید به سوی خدا توبه کنید، توبه خالص» (سوره تحریم، آیه 8) در توضیح معنی «نصوح» چنین گفته اند:
مراد از توبه نصوح، توبه ای است که مردم را نصیحت می کند که مانند آن را به جا بیاورند،
چرا که آثار آن در توبه کار ظاهر شده، یا شخص توبه کار را نصیحت می کند که گناهان را ریشه کن کند،
و هرگز به سوی آن باز نگردد. و بعضی آن را به توبه خالص تفسیر کرده،
در حالی که بعضی دیگر نصوح را از ماده نصاحت به معنی دو زندگی گرفته اند،
چرا که رشته های دین و ایمان را که گناه پاره کرده بود،
بار دیگر به هم می دوزد یا توبه کار را که از اولیاء الله جدا ساخته بود، به جمع آنها باز می گرداند.
توبه ی زنی که زنا انجام داده بود‼️
 در قرآن هم به توبه سفارش شده است
برکات و منافع توبه 
1- گناهان را محو و نابود می کند همان گونه که در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا آمده است:«عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم؛ امید است (با این کار) پروردگارتان گناهانتان را بپوشاند. » (سوره تحریم، آیه 8)
2- برکات زمین و آسمان را بر توبه کاران نازل می کند، چنان که در آیات 10 و 11 و 12 سوره نوح آمده است:
«فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا- یرسل السماء علیکم مدرارا- و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا؛
به آنها (قوم نوح) گفتم از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است
تا بارانهای پر برکت آسمان را پی در پی بر شما بفرستد، و اموال و فرزندانتان را فزونی بخشد، و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. »
3- نه تنها گناه را می پوشاند و از بین می برد، بلکه آن را مبدل به حسنه می کند، همان گونه که در آیه 70 سوره فرقان آمده است که می فرماید:
«الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات؛
مگر کسانی که توبه کنند، و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می کند. »
4- هرگاه توبه کاملا خالص باشد، خداوند آنچنان آثار گناه را می پوشاند که در حدیث آمده حتی فرشتگانی را که مامور ثبت اعمال او هستند به فراموشی وا می دارد و به اعضاء پیکر او که مامور گواهی بر اعمال وی در قیامتند دستور می دهد که گناهان او را، مستور دارند،
و به زمین که گناه بر آن کرده و گواه بر عمل او در قیامت است نیز فرمان می دهد که آن را کتمان کند به گونه ای که روز قیامتهنگامی که در صحنه رستاخیز حضور می یابد، هیچ کس و هیچ چیز برضد او گواهی نخواهد داد.
متن حدیث چنین است:
امام صادق(رض)فرمود:
«اذا تاب العبد توبة نصوحا احبه الله و ستر علیه فی الدنیا و الآخرة فقلت و کیف یستر علیه؟
قال ینسی ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب و یوحی الی جوارحه اکتمی علیه ذنوبه،
ویوحی الی بقاع الارض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب فیلقی الله حین یلقاه ولیس شی ء یشهد علیه بشی ء من الذنوب. » 
5- توبه کار حقیقی چنان مورد عنایت و محبت پروردگار قرار می گیرد که حاملان عرش الهی نیز برای او استغفار می کنند، و تقاضای ورود او و خانواده اش را در بهشت برین و جنات عدن می نمایند.
توبه ی زنی که زنا انجام داده بود‼️
توبه کاران خود را در پیشگاه خدا شرمنده می بینند
درحدیثی می خوانیم که:
«ان الله عزوجل اعطی التائبین ثلاث خصال، لواعطی خصلة منها جمیع اهل السماوات و الارض لنجوا بها؛
خداوند به توبه کنندگان (واقعی) سه فضیلت داده است
که هرگاه یکی از آنها را به جمیع اهل آسمانها و زمین بدهد، مایه نجات آنها است. »
سپس به آیه شریفه
«ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین؛ خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست دارد! »
اشاره کرده می فرماید:
«فمن احبه الله لم یعذبه؛ هرکس خداوند او را دوست دارد، او را عذاب نخواهد کرد. »
بعد به آیه شریفه
«الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا
ربنا وسعت کل شی ء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم-
ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من آبائهم وازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم –
و قهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم؛
فرشتگان که حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن (طواف می کنند) تسبیح و حمد پروردگارشان را می گویند،
و به او ایمان دارند، و برای مؤمناناستغفار می کنند (و می گویند)
پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است؛
پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پیروی می کنند بیامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار-
پروردگارا!
آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به آنها وعده فرموده ای وارد کن،
همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان، هرکدام صالح بودند، که تو توانا و حکیمی! –
و آنان را از بدیها نگاه دار، و هرکس را در آن روز از بدیها نگاه داری،
مشمول رحمتت ساخته ای و این است همان رستگاری عظیم! 
به این ترتیب می رسیم به پایان بحث درباره نخستین گام به سوی تهذیب اخلاق؛
یعنی گام توبه،
هرچند مطالب فراوان دیگری در این زمینه وجود دارد که در خور بحث جداگانه و مستقلی درباره توبه است.
آری!
تا آئینه قلب از زنگار گناه پاک نشود و روح و جان انسان با آب توبه شستشو نگردد
و نور توبه ظلمت و تاریکی گناه را از درون قلب بیرون نکند،
پیمودن راه تهذیب اخلاق و سیر سلوک الی الله
و رسیدن به جوار قرب پروردگار و غرق شدن در نور هدایت و جذبه های وصف ناپذیر عرفانی،
غیر ممکن است.
این نخستین منزلگاه است،
منزلگاهی که از همه سرنوشت سازتر و مهمتر است
و جز با نیروی اراده و عزم راسخ و استمداد از الطاف الهی،
گذشت از آن ممکن نیست.

***************************************

مشخصات

 

شیخ محمد صالح پردل – حکایت یک شب از زندگانی عمر فاروق(رض)

 

سخنرانی مولانا طارق جمیل ( امتی! امتی! ) + زیر نویس فارسی

 

فیلم های مرتبط

بخشی از سخنان ماموستا فرهاد آگشته در زمینه ازدواج کنونی
دلیل موفقیت محمد صلاح از دیدگاه مولانا خیرشاهی – سنت ویدئو
خالد بن ولید (رضی الله عنه) را بهتر بشناسیم.
مولانا فقهی-از مانور قدرت تا مانور معنویت

یک نظر