تلاوت سوره ی فصلت با صدای دلنشین احمد الحمادی – رسانه ی سنت ویدئو

تلاوت سوره ی فصلت با صدای دلنشین احمد الحمادی – رسانه ی سنت ویدئو

🔘تلاوات خاشعة الشيخ:احمدالحمادی
☑️ زیر نویس فارسی وعربی از: توحیدروون
تـلاوتـهای 📺تصـویــری🌻

آشنایی با سوره فصلت

تلاوت سوره ی فصلت با صدای دلنشین احمد الحمادی - رسانه ی سنت ویدئو

نام سوره: فصلت
تعداد آیات: 54
تعداد کلمات: 796
تعداد حروف: 3364
ترتیب نزول: 61
محل نزول: مکه مکرمه
معانی نام سوره: به معنای شرح و تفصیل دادن و فصل و جدا کردن مطالب و روشن ساختن حقایق است.
(زیرا این سوره معنا و پیام مهمی را در مورد قرآن در بر دارد).

نامهای دیگر: مصابیح – حم سجده (آیه 37)

ویژگیهای سوره: در قرآن هفت سوره پشت سر هم که با حروف رمز (حم) آغاز میشوند به نام (حوامیم) و یا (حامیمات) نامیده میشوند که همه ی آنها از وحی قرآن و کتاب خدا سخن میگویند و ارتباط معنوی حروف رمزی (حم) با مساله وحی و نزول قرآن و کتاب روشن میسازد. – سوره فصلت یکی از سوره های پانزده گانه سجده دار و نیز دومین سوره از سوره های چهار گانه عزائم نزول قرآن است. (آیه 37 این سوره برای هر خواننده و شنونده سجده را واجب میگرداند.)

موضوعات مطرح شده: 

نزول قرآن سرچشمه فیض و رحمت – خلقت آسمان و زمین – یادآوری و سرگذشت عبرت انگیز قوم عاد و ثمود – مساله معاد و صحنه رستاخیز – صبر و استقامت در راه خدا – نشانه عظمت و قدرت الهی – نتیجه خوب وبد اعمال انسان.
چهل و یکمین سوره قرآن است که مکی و 54 آیه دارد.
در فضیلت این سوره از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده:
هر کس سوره فصلت را قرائت کند،
به تعداد تمامی حروف تشکیل دهنده این سوره، ده حسنه به او داده می شود
پاورقی 2. مجمع البیان، ج9، ص 5.

 

از امام صادق (رض) نیز روایت شده:
قرائت سوره فصلت موجب نورانیت و سرور و شادی قاری آن در روز قیامت می شود و در دنیا به گونه ای زندگی می کند که همه او را ستایش کنند و به حال او غبطه بخورند…
پاورقی 3. ثواب الاعمال، ص 113.

 

شأن نزول و محتوای سوره فصلت

این سوره به حکم اینکه از سوره های مکی است ویژگیهای سوره های مکی را که تاکید بر معارف اسلامی و مسائل اعتقادی و انذار و بشارت است در بردارد،
و در عین حال مسائلی در آن مطرح است که در سوره های دیگر قرآن مطرح نشده، و از مختصات این سوره است.

 

رویهم رفته محتوای این سوره را می توان در چند بخش خلاصه کرد:

۱. توجه به قرآن و بحثهای فراوانی پیرامون آن که در آیات مختلف این سوره آمده است، و از جمله بقا حاکمیت قرآن و تسلط منطقی آن در تمام ادوار و اعصار که در آیه ۴۱ و ۴۲ این سوره به آن اشاره شده است،
و صریحا می گوید:(این کتابی است شکست ناپذیر که باطل هرگز بر آن غلبه نخواهد کرد) و در عین حال دلیلی است بر عدم تحریف قرآن در طول تاریخ، و همچنین موضعگیریهای سرسختانه دشمنان در مقابل این کتاب آسمانی تا آنجا که مردم را از شنیدن آیات قرآن نهی می کردند.

 

۲ . توجه به آفرینش آسمان و زمین، مخصوصا آغاز آفرینش جهان از ماده گازی شکل (دخان) و مراحل پیدایش کره زمین و کوهها و گیاهان و حیوانات.

 

۳. اشاراتی به سرگذشت اقوام مغرور و سرکش پیشین، از جمله قوم عاد و ثمود،و سرنوشت دردناک آنها و اشاره کوتاهی به داستان حضرت موسی علیه السلام.

 

۴. انذار و تهدید مشرکان و کافران مخصوصا با ذکر آیات تکان دهنده ای درباره قیامت و گواهی اعضای بدن حتی پوست تن انسان، و توبیخ شدید پروردگار نسبت به آنها به هنگامی که در برابر عذاب الهی قرار می گیرند.
۵. پاره ای از دلائل رستاخیز و قیامت و خصوصیات و ویژگیهای آن.
پاورقی . تفسیر نمونه، جلد: ۲۰، صفحه : ۲۰۴.

 

۶. مواعظ و اندرزهای گوناگون که در لابلای مباحث فوق آمده و به آنها روح و حیات بیشتری می بخشد،مخصوصا دعوت به استقامت در راه حق، و طریقه برخورد منطقی با دشمنان و طرز راهنمائی آنها به آئین خداوند.
۷. سرانجام سوره را با بحث جالب و کوتاهی پیرامون آیات آفاقی و انفسی پروردگار و بازگشتی بر مساله معاد پایان می بخشد.

داستان سوره فصلت

داستان ولید بن مغیره (رض)
یکی از دانایان معروف و فصیحان و بلغان قریش ولید بن مغیره مخزومی (رض) پدر خالد بن ولید (رض)و عموی ابوجهل مشهور بود که مردی سخن سنج و اندیشمند به شمار می ‏رفت. به طوری که او را حکیم عرب می‏ دانستند.
امین الدین طبرسی مفسر بزرگ و مؤلف کتاب مشهور – مجمع البیان‏ – در تفسیر قرآن می ‏گوید:
ولید بن مغیره پیری کهنسال بود و از حکام عرب به شمار می ‏رفت.
عرب در محاکمات خود به وی مراجعه می‏ کردند و اشعار خود را برای اظهار نظر بر او می‏ خواندند.
هر شعری را او می‏ پسندید، شعر برگزیده بود.

 

روزی بزرگان قریش نزد وی آمدند و پرسیدند:
سخنانی که محمد می ‏گوید چیست؟ آیا سحر است، یا جادو است، یا خطابه است؟
ولید بن مغیره گفت: بگذارید بروم از نزدیک سخن او را بشنوم سپس اظهار نظر کنم.
سپس برخاست و آمد در حجر اسماعیل و نزدیک به پیغمبر نشست و به پیغمبر گفت: ای محمد! قسمتی از شعرت را برای من بازگو کن.
پیغمبر فرمود: شعر نیست، بلکه کلام خداوندی است که پیغمبران را برانگیخته است.
ولید گفت: پاره‏ ای ازآن را بر من بخوان. پیغمبر شروع کرد به خواندن سوره – حم سجده‏ – تا به این آیه شریفه رسید:
– اگر از شنیدن این آیات روی برتافتند ای پیغمبر بگو من شما را راز صاعقه ‏ای مانند صاعقه ‏ای که بر قوم عاد و ثمود فرود آمد بیم می ‏دهم‏
-(فان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. سوره فصلت آیه 130)
همین که ولید این را شنید به سختی لرزید و موی بر بدنش راست ‏شد، سپس برخاست و به خانه ‏اش رفت، و به سوری قریش بازنگشت.
قریش به ابوجهل گفتند:
ولید عمویت دین محمد را پذیرفته است. دیدی که به طرف ما نیامد. سخن محمد را شنید و به خانه‏ اش رفت. قریش از این واقعه سخت غمگین شدند.
روزبعد ابوجهل به نزد ولید رفت و گفت، عمو! ما را سرشکسته و رسوا ساختی! ولید گفت: چطور برادر زاده؟
ابوجهل: برای اینکه به دین محمد گرویده‏ ای.
ولید بن مغیره: نه، من به دین محمد نگرویده ‏ام، و همچنان بر آئین قوم خود و پدرانم (بت پرستی) باقی هستم، ولی من سخن کوبنده ‏ای از وی شنیدم که بدنها را به لرزه می ‏آورد.
ابوجهل: آیا آن سخن شعر بود؟
ولید: نه، آنچه من شنیدم شعر نبود.
ابوجهل: خطابه بود؟
ولید: نه، زیرا خطابه کلامی پیوسته است، ولی سخنان محمد کلام پراکنده است که شبیه به هم نیست و دارای زیبائی خاصی است.
ابوجهل: پس همان خطابه است.
ولید: نه، خطابه نیست.
ابوجهل: پس چیست؟
ولید: بگذار درباره آن درست فکر کنم.
فردای آن روز سران قریش ولید بن مغیره را ملاقات نموده و پرسیدند: خوب، به نظرت آنچه محمد می‏گوید چیست؟ ولید گفت: بگویید: سحر است. زیرا دلهای مردم را به سوی خود جذب کرده است!
طبرسی سپس از – عکرمه‏ – مفسر معروف روایت می‏ کند که گفت:
ولید بن مغیره به حضور پیغمبر رسید و گفت: چیزی بر من قرائت کن.
پیغمبر این آیه را قرائت فرمود:- خداوند امر به عدل و احسان می‏ کند و دستور داده که حق نزدیکان را ادا نمایید، و از فحشا و منکر و ظلم بپرهیزید.
خدا بدین گونه شما را پند می‏ دهد، تا مگر آن را به یاد داشته باشید.
– (ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتا ذی القربی و ینهی عن الفحشا والمنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون. سوره نحل آیه 89)
ولید چون آن را شنید گفت: ای محمد! بار دیگر آن را بخوان. پیغمبر هم دوباره آیه مذکور را قرائت فرمود.
در این جا ولید گفت: به خدا قسم این سخن شیرینی خاصی دارد و زیبائی مخصوصی از آن می‏ درخشد.
درختی است که شاخه آن پر میوه و تنه آن پر برکت است. این سخنی است که بشر نمی ‏تواند آن را به زبان آورد.
پاورقی . (اعلام الوری صفحه 41).

 

فضیلت و خواص سوره فصلت

تلاوت سوره ی فصلت با صدای دلنشین احمد الحمادی - رسانه ی سنت ویدئو
فصلت و نام های دیگرش «حم ،السجده، المصابیح»
1 چهل و یكمین سوره قرآن است كه مكی و 54 آیه دارد.

در فضیلت این سوره از نبی مكرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده:

هر كس سوره فصلت را قرائت كند، به تعداد تمامی حروف تشكیل دهنده این سوره ، ده حسنه به او داده می شود. 

از امام صادق (رض) نیز روایت شده:

قرائت سوره فصلت موجب نورانیت و سرور و شادی قاری آن در روز قیامت می شود و در دنیا به گونه ای زندگی می كند كه همه او را ستایش كنند و به حال او غبطه بخورند. 
 

آثار و بركات سوره

1) بهبود بیماری های قلبی
در تفسیر البرهان به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمده: اگر سوره فصلت را در ظرفی بنویسد و سپس بشوید و بعد آن آب را با چیزی مخلوط كند و پس از خشك شدن آن را پودر كنند و به بیمار بخورانند به اذن خداوند خوب می شود. 
 2) بهبود بیماری های چشم
از حضرت صادق علیه السلام روایت است: هر كس سوره فصّلت را در ظرفی بنویسد و با آب باران بشوید و با آن سرمه درست كند و كسی كه درد چشم یا سفیدی چشم دارد از آن سرمه بكشد، از آن درد رهایی یابد و دیگر مبتلا نمی شود و اگر امكان سرمه كشیدن نباشد، با آن آب چشمانش را بشوید نیز مفید می افتد. 
 3) بهبود درد شكم
روایت است از امام صادق علیه السلام: كه مردی به نزد امام صادق علیه السلام مشرف شد و از درد شكمش در نزد ایشان شكوه كرد. امام به او فرمودند: برو دستت را روی جایی كه درد می كند بگذار و سه بار آیات (42-41 سوره فصلت) را بخوان. انشاءالله خوب خواهی شد. 

***************************************

مشخصات

 

سنت های روز جمعه که در روز جمعه باید انجام داد – رسانه ی سنت ویدئو

 

سخنرانی مولانا طارق جمیل ( امتی! امتی! ) + زیر نویس فارسی

فیلم های مرتبط

تلاوت بسیار زیبا و تاثیر گذار سوره مبارکةالواقعه
تلاوت سوره ی تکویر با صدای دلنشین عبدالباسط عبدالصمد
دانلود قرائت سوره الفاتحه با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تلاوت سوره الواقعه با صدای دلنشین شیخ عبدالرحمن العوسی

یک نظر